لبریز از خِیر

◽️خاندان اصفهانیان از جمله خاندان‌های اصیل و مهروز کاشانند. جدشان حاج محمد برای تجارت ابریشم دائم در رفت و آمد کاشان و اصفهان بوده‌ است و برای همین به حاج …

خیّر خندان…

صبح شنبه، در سرآغاز زمستان۱۴۰۲, دفتر بنیاد حامیان دانشگاه کاشان میهمانی گرم و خندان داشت.حاج بهرام معمارنژاد که سوابق مهرورزی و هنر دوستی او در مراوده‌های پیشین هم هویدا بود …

تپش بیوتکنولوژی در مسلم‌آباد

◽️در آستانه ۲۷ آذر روز جهانی بیوتکنولوژی در روستای مسلم‌آباد در شمال قمصر به منزل خیرین پروژه بیوتکنولوژی رفتیم.◽️قصه این ساختمان که یکی از بناهای بیست و ششگانه خیر ساز …

در جاده ابریشم

◽️زمانه‌‌ای نه چندان دور، کاشان پر بود از کارگاه‌های کوچک و بزرگ شعربافی. بافته‌های نخی و ابریشمی کاشان هم تا همهٔ نقاط ایران و خارج از مرزهای ایران می‌رفت.◽️رفته، رفته …

تقدیر از دانشجویان همیار بنیاد حامیان

◽️بنیاد حامیان دانشگاه همواره پشتگرم از همراهی و مشتاق حمایت و همیاری آحاد دانشگاهیان از اساتید و کارکنان تا دانشجویان و دانش‌آموختگان است و در این راستا کمیته‌های همیاران را …