چکیده‌ای از سخنرانی دکتر حمیدرضا فهیمی‌تبار در مراسم تکریم از بانوان مهرورز بنیاد حامیان دانشگاه کاشان بهمن ماه 1400

هر انسانی در این عالم هستی، روز و روزگاری و دوره و دورانی دارد که کِشت و زرع در آن دوره‌ها از دیگر روزها و دوران‌ها سودمندتر است؛ باید هوشمندانه …

جلسه مشترک بنیاد حامیان با حضور آقای حسن رمضانی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه آقای عنایت معاون اشتغال اداره مزبور و آقای دکتر قریشی مدیر کارآفرینی دانشگاه کاشان در راستای همفکری درخصوص اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه کاشان 29 دی ماه 1400