آخرین اخبار

دیدار با اولیای دانشجو در شاهین شهر

🔻اعضای بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور در منزل خیر ارجمند جهانبخش نشان عالیپور (پدر دانشجوی مهرورز رشته حقوق دانشگاه کاشان احمد رضا نشان عالیپور) از ایشان و همسر محترمشان …

لینک‌های مرتبط با بنیاد