(گزارش تصویری) نشست جناب آقای حاج رضا مسلمی نیا و سرکارخانم صادقی، خیّرین نیک اندیش پروژه احداث آزمایشگاه بیوتکنولوژی امیران در دانشگاه با حضور دکتر عباس کتابی ریاست محترم دانشگاه کاشان و بنیاد حامیان / 23 دی‌ماه 1400

حاج رضا مسلمی نیا پروژه احداث آزمایشگاه بیوتکنولوژی امیران