22 نفر از دانشجویان برتر ورودی ۹۷ دانشگاه کاشان با کرامت و محبت جمعی از خیرین این دانشگاه، طی آئینی تجلیل شدند

22 نفر از دانشجویان برتر ورودی ۹۷ دانشگاه کاشان با کرامت و محبت جمعی از خیرین این دانشگاه، طی آئینی تجلیل شدند. دانشجویان در این مراسم به طرح دیدگاه‌ها، مشکلات …