وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری با نام بردن از دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاه بسیار موفق در حوزه خیرین، بر استفاده کامل از ظرفیت‌های خیرین و واقفین برای توسعه زیرساخت‌های اموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان در دانشگاه‌ها تأکید کردند.

اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، معاونین وزیر و مدیران ستادی این وزارتخانه برگزار شد.در این جلسه که به …