نشست بنیاد حامیان با حضور سرپرست محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان آقای دکتر جواد صفایی با همراهی مدیران و کارشناسان محترم حوزه معاونت 24 آذرماه 1400

در این نشست به موضوعاتی نظیر ضرورت حمایت از زیرساخت های فرهنگیایجاد فضاهای تفریحی رفاهی دانشجوییو تشکیل کمیته جذب فرهنگی ازمیان خود دانشجویان تاکید گردید.در این نشست کلیه حاضرین در …

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، از دانشجویان ممتاز و منتخب آموزشی سال های 97 تا 99 دانشگاه کاشان با حضور خیرین ارجمند و رئیس دانشگاه تجلیل شد. یکی از خیّرین ارجمند تعداد 50 نفر از دانشجویان دانشگاه کاشان را بورسیه نموده‌اند.

رئیس دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان و جوانان تنها ناجی فضای کنونی کشور می توانند باشند. دکتر عباس کتابی در جمع دانشجویان منتخب و ممتاز دانشگاه کاشان با تبریک روز دانشجو، …