دیدار با جناب آقای دکتر علی محمد ساتر، خیّر نیک اندیش دانشگاه کاشان / اعضای بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور در داروخانه دکتر ساتر، روز تولد این خیّر نیک سرشت کاشانی را تبریک گفتند

آقای دکتر ساتر به همراه همسرشان خانم زهرا کتابچی از خیّرین بزرگواری هستند که سالهاست در زمینه‌های مختلف امور خیریه پیش‌قدم‌اند. آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و …

دیدار با خیّر ارجمند بنیاد حامیان دانشگاه کاشان و ادامه عملیات ساختمانی مرکز آموزش، تحقیق و توسعه علوم قرآن و حدیث

ایشان از جوانترین خیرین دانشگاه کاشان هستند که در ساخت پروژه مرکز مطالعات و تحقیقات علوم قرآن و حدیث مشارکت دارند . در دیداری که سرپرست محترم دانشگاه و اعضای …