گزارش ششمین همایش خیرین آموزش عالی

ششمین همایش خیرین آموزش عالی به میزبانی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران و دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت خیر ارجمند آموزش عالی، دکتر علی سعیدی،روز چهارشنبه بیست و چهارم …

قاب یادگار

از شاداب ترین حضورهای خیرین در دانشگاه، حضور ایشان در جمع دانشجویان و دیدن ثمره و سوغات حال خوشی است که برای ایشان به ارمغان آورده اند. قاب هابی مثل …

بازدید از شرکت ریسندگی و بافندگی و جلسه با اعضای هیأت مدیره این شرکت اعضای بنیاد حامیان و جمعی از اساتید و مسئولان دانشگاه کاشان از شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان

بازدید از شرکت ریسندگی و بافندگی و جلسه با اعضای هیأت مدیره این شرکت، اعضای بنیاد حامیان و جمعی از اساتید و مسئولان دانشگاه کاشان از شرکت ریسندگی و بافندگی …