دکتر حمیدرضا فهیمی تبار: بورسیه تحصیلی برای حمایت از دانشجویان دانشگاه کاشان برقرار خواهد شد. اولین بورسیه تحصیلی به نام زنده یاد دکترعلی اصغر رضایی نام گرفت.

رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه کاشان از بورسیه دانشجویی در بنیاد حامیان دانشگاه کاشان خبرداد. دکتر حمیدرضا فهیمی تبار در مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر رضایی افزود: اولین بورسیه تحصیلی …

5 دستگاه اکسیژن ساز با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان به حامیان مردمی سلامت کاشان برای تامین نیاز اکسیژن بیماران مبتلا به کووید 19 اهدا شد. سه عدد از این دستگاه های اکسیژن ساز، یادبود مرحوم دکتر علی اصغر رضایی به حامیان مردمی سلامت کاشان اهدا و یکی از این دستگاه ها، یادبود مرحوم دکتر علی اصغر رضایی به درمانگاه خیریه حضرت زهرا (س) شهرستان درود لرستان، زادگاه این مرحوم فقید و یک دستگاه با مشارکت دوستان و اعضای خانواده محترم آقای دکتر رضا نوری شادمهانی به یادبود مرحوم ذوالفقار شادمهانی که در اثر بیماری کرونا بدرود حیات گفتند به حامیان مردمی سلامت اهدا شد.

5 دستگاه اکسیژن ساز با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان به حامیان مردمی سلامت کاشان برای تامین نیاز اکسیژن بیماران مبتلا به کووید 19 اهدا شد. دکتر حسن دقیق …