ارتحال عالمِ حامی دانشگاه کاشان

▪️آیت‌الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی از عالمانِ حامی دانشگاه کاشان رختِ دنیا کند و‌ به سوی عقبی رفت.▪️این عالم در نیم قرن اخیر از سرشناس‌ترین روحانیون ایران بود که …