اهدا کتاب به دانشگاه کاشان

اهدای 1200 جلد کتاب به دانشگاه کاشان توسط دکتر عباس زراعت ریاست دانشگاه کاشان تاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن …

785 عنوان کتاب از کتابخانه شخصی زنده یاد حجت الاسلام دکتر ابوالقاسم ارمی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کاشان به دانشگاه کاشان اهدا شد.

  مسئول کتابخانه علوم انسانی دانشگاه کاشان موضوع این کتابها را حقوقی و عمومی عنوان کرد و افزود: یکی از فواید و کارکردهای وقف، توسعه کتابخانه ها و مراکز اطلاع …