اعطای یک میلیارد ریال از سوی خانواده زنده‌یاد سیدمرتضی هاشمیان برای بورسیه (کمک هزینه تحصیلی) دانشجویان رتبه برتر

مرحوم سید مرتضی هاشمیان از خیرین خوشنام و خوش‌طینت دانشگاه کاشان بود که بانی خیر چهار خوابگاه دانشجویی در دانشگاه کاشان شد و در ایجاد کتابخانه مطهر و دیگر خیریه‌ها …