مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه کاشان

مدیریت نقش بسیار مهم و مؤثری در روند جذب نیکوکاری در همه مؤسسات به ویژه دانشگاه دارد. خداوند را بسیار شاکریم که بنیاد حامیان دانشگاه کاشان، در همه زمینه ها به ویژه تعامل و ارتباط از مدیریت نهاد علم و فناوری بسیار برخوردار بوده است. جناب آقای دکتر زراعت حدود 15 سال در کسوت دبیر کمیته مشارکت ها و ریاست ستاد توسعه و بنیاد حامیان دانشگاه کاشان فعالیت داشته اند. پیشنهاد ایجاد بنیاد حامیان از این بزرگوار بود و در همه زمینه ها کاملا با علم، عشق، اعتقاد و ایمان یاری دهنده بنیاد بوده اند. خداوند را شاکریم که کریمانه خدمت کرد و با عزت سمت ریاست دانشگاه را به مردی سپرد که از آغاز عضو بنیاد و تجربیات بسیار ارزشمندی دارد. جناب آقای دکتر کتابی استادی باهوش، موفق و مؤثر در ارتقاء علمی دانشجویان که به لطف خداوند این امیدواری وجود دارد، در زمینه تامین نیازمندی های دانشگاه از پتانسیل خیرین ارجمند در برنامه های مدیریت بهره بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *