اولین کار گروه حامیان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه و دانشکده علوم انسانی

اولین کار گروه حامیان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه و دانشکده علوم انسانی با حضور اساتید محترم آقای دکتر قماشی، آقای دکتر شجری، آقای دکتر دشت بزرگی، آقای دکتر حیدری، آقای دکتر زارعی، آقای دکتر عباسی مقدم در بنیاد حامیان دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه ایجاد کارگاه تخصصی جهت مهارت اموزی دانشجویان و یاری گرفتن از آموزش های فنی و حرفه ای برای دانشجویان، ایجاد باغ گیاهان دارویی و کمک به صنعت گردشگری، اختصاص مکانی جهت موزه دانشگاه، وقف در آموزش عالی و … پیشنهاد گردید.. که مقرر شد در جلسه بعدی که در کارگروه دانشکده ها و با حضور اعضاء کارگروه ها تشکیل می گردد پیگیری شود.

99/11/20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *