زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
                                                            هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رَوَد
                                 صحنه پیوسته بجاست
                                                         خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

بانوان نیمی از افراد جامعه و مربی نیمه دیگر هستند. بدیهی است کلیه اعضای خانواده تحت تأثیر مادران و همسران قرار گرفته و باعث تشویق و ترغیب خانواده شایسته و پسندیده می‌گردد باتوجه به استعداد و حضور وسیع بانوان در انجام امور خیر در جامعه و فعالیت چشمگیر آنان در سطوح مختلف باهدف سازماندهی اقدامات زنان در راستای امر خیر در سطوح آموزش عالی، مجمع بانوان خیّر تشکیل گردیده است؛ که متشکل از افراد علاقه مند، فعال و برنامه‌ریز است تا مستمراً بتوانند به جلب، حمایت و پشتیبانی از امور خیر و گسترش نیک اندیشی و نیکوکاری و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتلا و سربلندی فرزندان این مرز و بوم کمک مؤثری نمایند.

گالری تصاویر

ویدئو