آخرین اخبار

حمایت حدود ۲میلیارد ریالی بانوان خیر به دانشگاه کاشان، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه کاشان از حمایت حدود دو میلیارد ریالی بانوان خیر به این دانشگاه خبر داد

آقای علیمحمد الماسی با اشاره به برگزاری نشست بانوان خیر بنیاد حامیان این دانشگاه در ۲۷ مهرماه سال جاری در دانشگاه کاشان افزود:در این نشست بانوان خیر تعدادی یخچال، و …

لینک‌های مرتبط با بنیاد